ProcessIT Innovations 2012 - 2014

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - ProcessIT Innovations
Bidrag från Vinnova 18 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi anser att vi väl uppfyllt 2012-2014 års syfte och mål, och har även tagit ett stort strategiskt kliv framåt både regionalt/internationellt. Det senare är viktigt då nya stora internationella projekt skall byggas för att ge möjligheter till framför allt SMEer och forskargrupper att utvecklas och nå nya marknader/nätverk. Vi är även med och påverkar nya utlysningar genom vårt arbete nationellt samt internationellt (främst genom ProcessIT.EUs roadmap och deltagande i arbetsgrupper/styrelser).

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har varit starkt under 2012-2014. Förväntade effekter av resultaten är tillväxt och expansion nationellt/internationellt hos SMEer samtidigt som processindustrierna stärks. Kompetens inom processindustrierna har stärkts och långsiktiga planer för ytterligare förstärkning finns. Jämställdhet, integration och mångfald har stärkts och kommer förbättras mer framöver genom inblandning av samhällsvetenskapliga forskningsämnen och nya FUI-områden med koppling till processindustrierna.

Upplägg och genomförande

Planeringen och genomförandet av projektet i form av att driva ett innovationssystem som ser till av få god uppväxling på satsade medel, vanligen en faktor på ca 4-5 omsättningsmässigt, har varit lyckad och inneburit goda möjligheter för regionens företag, offentlighet och akademi att vara med och bygga relevanta, intressanta och starka projekt. Framöver kommer vi att satsa mer på att bygga stora projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.