ProcessIT 2019-2020

Diarienummer 2018-04769
Koordinator Luleå tekniska universitet - ProcessIT Innovations R&D Centre
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2020
Status Pågående