ProcessIT 2019-2020

Diarienummer 2018-04769
Koordinator Luleå tekniska universitet - ProcessIT Innovations R&D Centre
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ”ProcessIT2019-2020” skall leda till att ProcessIT Innovations blir en av Europas ledande innovationsaktörer inom området IKT- och automationslösningar för processindustri. Detta i nära samverkan (samspel) med processindustrier, IKT- och automationsleverantörer, universitet och samhällsaktörer. ProcessIT Innovations ska stärka och accelerera ingående projektaktörers forsknings-, utvecklings-och innovationsprocesser. Vidare skall ProcessIT Innovations arbeta fram en framtida strategi och finaniseringsplan för tiden efter 2020.

Förväntade effekter och resultat

Under 2019-20 skall projektet leda till en ökning av den strategiska och operationella kapaciteten för ProcessIT Innovations och dess innovationssystem, och således öka styrkan och framgångarna för dess partners från industrin, akademi och publik sektor. ProcessIT Innovations skall stödja den digitala transformeringen av basindustrierna och förbättra användningen och värdet från IT. Årligt resultat som förväntas nås per 2020: Omsättning 75 MKR SMEer inblandade i projekt 50 st Produkter/tjänster 30 st Installationer 10 st Prototyper/demos 25 st

Planerat upplägg och genomförande

Regional tillväxt och konkurrenskraft skapas genom att föra samman basindustrier, under/utr/servicelev, IT/automationsftg, och universitet i behovsdrivna innovationsprocesser samt i aktiviteter som bygger upp FUI-kapaciteten. Logiken som skall användas är att skapa ett samspel och samverkan där basind. behov möter globala möjligheter inom IT/automation. Genomförande enligt: samverkan, aktivt mäklande och nätverkande med JIM-ambitioner. Detta för att vidareutveckla verksamhetens innovationssystem och projektutveckling/genomförande.

Externa länkar

ProcessIT Innovations SIP PiiA ProcessIT.EU

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.