Processer för svensk lignocellulosa till värdefulla furankemikalier

Diarienummer 2013-03744
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trä
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Furu2Furan upprättade ett industriellt partnerskap förmöget att utveckla storskaligt bioraffinaderi av restströmmar till furan-baserade kemikalier med högt värde genom aktiv inblandning av alla partners, samt genom att identifiera och använda bästa möjliga metod för att extrahera, koncentrera, modifiera och använda furfural och HMF. Genom att granska befintlig kunskap, modifiera experimentella tekniker och implementera teknisk kompetens av partners levererade projektet sina mål gällande effektiv bearbetning och att utveckla spinn-off projekt.

Resultat och förväntade effekter

Effektiv bioraffinering av trä- och växtfiber visades resultera i användbara nivåer av hemicellulosa och slutligen även furan-baserade ämnen (speciellt furfural och 5-hydroxymetylfurfural), vilket resulterade i att stora volymer hydrolysat producerades. Användandet av membranteknologi för att koncentrera hydrolysatlösningarna till mer ekonomiskt genomförbara resursströmmar genomfördes framgångsrikt, och likaså användandet av HMF och furaniska produkter i kopplade projekt.

Upplägg och genomförande

Lämpliga processvägar, med utveckling baserad på katalysatorer, lösningsmedel och experimentella förhållanden, definierades och användes. Den småskaliga designen möjliggjorde optimering av förhållanden, som sen även kunde appliceras på kommersiell nivå med input och provning av industripartner. Projektet visade tekniska lösningar och initial ekonomisk utvärdering, vilka kommer användas av deltagarna i kommande projekt. även designutformning för fullskalig kommersiell produktion övervägdes.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.