Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Process Technology for Integrated Opto-Electronic Consumer Gas Sensor Devices using Moulded Interconnects

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för fysik och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 820 000 kronor
Projektets löptid juni 2002 - juni 2004
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2001-06654

Statistik för sidan