Process för planering, design och implementering av urbana vägavgiftssystem

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för transportstudier
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att samla den internationellt unika kunskap som finns i Sverige om design och införande av trängselavgifter, och att paketera och sälja den som ett färdigt koncept. Intresset från marknaden är stort, men samtidigt är just trängselavgifter en väldigt komplex produkt att sälja, av flera skäl.

Resultat och förväntade effekter

Erfarenheterna från A-projektet har låtit oss förstå att det inte är lämpligt att ansöka om ett B-projekt. Det hänger bl a samman med utmaningar inom det immatrialrättsliga området för de större projektpartners som skulle ha ingått i en sådan konstellation. Däremot har projektet gett omedelbar effekt i den mindre skalan. Dels har vi kommit en bit på vägen att produktifiera tjänsten, dels har flera konkreta kundcase bekräftat potentialen i våra idéer.

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat i ett tätt samarbete mellan CTS och WSP, och något mer mindre bundet med andra deltagare. I första fasen arbetade vi med att planera framtagande av metoder och arbetsprodukter (exv snabb och resurseffektiv tidsvärdesstudie, trafikmodellering etc.) för ett hypotetiskt fall. I fas två, när vi hade en verklig kund, arbetade vi mer kundspecifikt för att kunna ge dem ett erbjudande. Under fas tre, när vi arbetade med att förbereda en B-ansökan, var vi åter i läget att förbereda generella leveranser för en hypotetisk kund.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.