Process för hållbar återvinning av lyspulver

Diarienummer
Koordinator SR Dental AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - november 2010
Status Avslutat