Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Process- och produktförnyelse genom unik kunskap om vedfiberns ultrastruktur

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Wood Ultrastructure Research Centre
Bidrag från Vinnova 11 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att signifikant bidra till att framställa nya värdefulla fiberprodukter, få ny användning av fibrer och mer energieffektiva processer genom förbättrad kunskap om vedfiberns ultrastruktur.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade industriella resultat: Nya industriellt användbara metoder för att tydliggöra fibrers nanomiljö; ökad pappersstyrka genom att bestämma den optimala ultrastrukturen hos fiberväggens ytor; Nya sätt för att mala kemiska massor för att möta slutanvändarens krav; Mer konkurrenskraftiga pappersprodukter genom nya sätt att kontrollera utvidgning och fuktrörelser hos papper; Identifiering av ultrastrukturella detaljer som påverkar viktiga processrelaterade egenskaper och t. ex. ge minskad energikostnad och förbättrade produktegenskaper. Resultaten publiceras och presenteras vid olika konferenser.

Upplägg och genomförande

Programmet är indelat i kemisk och mekanisk massa. Kemisk massa har underavdelningarna: Analytiska verktyg för att designa funktionella fibrer och papppersytor; Sulfatmassor med högre styrkepotential; Förbättrade fibermalningsprocesser; Minskade rörelser i pappersprodukter beroende på fukt. Förutsägelse av egenskaper hos fibrer och fiberbaserade produkter genom modellering. Mekanisk massa har följande delprojekt: Hur beror energieffektiviteten av process och råmaterial? Nya metoder för fiberseparation och fiberutveckling för minskad energiförbrukning. Varför (hur) stör vissa fibrer tryckbarhet? Programmet innebär samarbete mellan ledande forskare från universitet och institut tillsammans med industrirepresentanter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03230

Statistik för sidan