Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PROBLÖJA - Proteinbaserade Bio-superabsorbenter i blöjor

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Inst för växtförädling
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets primära mål var att utveckla förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara superabsorbenter, för att därmed bidra till att nå miljökvalitetsmålen och öka konkurrenskraften ”Problöja” utvecklade biologiskt nedbrytbara superabsorbenter med god absorptionsförmåga för vatten och saltlösningar och med snabb upptagningsförmåga för blod jämfört med petroluembaserade kommersiella superabsorbenter. Vidare är Problöja-superabsorbenterna helt nedbrytbara och lämnar ett lägre CO2-avtryck än de kommersiella alternativen.

Resultat och förväntade effekter

Problöja resulterade i biologiskt nedbrytbara superabsorbenter med lågt CO2-avtryck, god upptagningsförmåga för vatten och saltlösningar, och snabb upptagningsförmåga för blod. Resultaten möjliggör utveckling av en pilotanläggning som kan vidareutvecklas till en fullskalig anläggning för produktion av hållbara absorberande/superabsorberande material för olika användningsområden. Projektet möjliggör en övergång från miljöbelastande superabsorbenter till SUSAPs. Patent skyddar resultaten och säkerställer en omsättning för omställning.

Upplägg och genomförande

Projektet fokuserade på ett antal biologiska proteinrika startmaterial, utvalda i samarbete med Lantmännen. Dessa avgränsades senare till de två mest intressanta, vetegluten och potatisprotein, båda sidoströmmar från stärkelseproduktion. Funktionalisering av proteinerna utvärderades och superabsorberande material producerades från de funktionaliserade proteinrika sidoströmmarna. Materialen utvärderades av de akademiska partnerna, SLU och KTH, samt av Essity. De mest intressanta alternativen resulterade i SUSAPs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2021

Diarienummer 2015-03506

Statistik för sidan