PROBLÖJA - Proteinbaserade Bio-superabsorbenter i blöjor

Diarienummer 2015-03506
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Inst för växtförädling
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att utveckla biologiskt nedbrytbara superabsorbenter för användning i engångsblöjor, baserade på skummade växtproteiner. Det långsiktiga målet med projektet är att byta ut dagens råolje-baserade superabsorbenter som används tex i engångsblöjor, mot biologiskt nedbrytbara superabsorbenter från skummade växtproteiner. Projektet förväntas bidra till ett mer hållbart samhälle, till nya innovativa superabsorberande produkter och ökad konkurrenskraft för Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från projektet förväntas leda till ny kunskap om hur tillverkningen av superabsorbenter kan göras ´grönare´ genom en biobaserad bas samt miljövänligare tillverkningsmetoder. Kunskapen förväntas leda till en ny och innovativ produkt i form av bio- och proteinbaserade superabsorbenter. Vi förväntar oss också att resultaten kommer att bidra till ny kunskap av relevans för hela plastindustrin, vilket långsiktigt kommer att leda till en ´grönare´ plastindustri och därmed en förbättrad miljö, inte minst med avseende på minskade gifter i miljön samt växthusgaser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i samarbete mellan fyra olika parter, SLU, KTH, Lantmännen och SCA Hygiene Products AB. En doktorand anställs i projektet och kommer att vara den som praktiskt utför en stor del av arbetet. Proteinrika sidoströmmar hämtas från Lantmännens produktionsanläggningar. Proteinerna renas och fraktioneras på SLU samt skummas på KTH. Vidare utvärderas proteinernas superabsorberande förmåga och fysikaliska egenskaper på KTH och deras strukturella egenskaper på SLU. Slutgiltig utprovning av superabsorbenterna görs på SCA.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.