PrioVis

Diarienummer 2012-00487
Koordinator FindOut Technologies AB
Bidrag från Vinnova 448 500 kronor
Projektets löptid maj 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

VINNOVA-projektet har syftat till att utveckla och produktifiera ett mjukvaruverktyg; PrioVis Prioritering och Visualisering av stora program. Målet med mjukvaruverktyget PrioVis är att ge ett stöd för agil metodik vid planering av program/projektportföljer i stora organisationer.

Resultat och förväntade effekter

FindOut är stolta att rapportera att både syfte och målsättning med projektet är uppfyllt. Den första kommersiella releasen av mjukvaruverktyget PrioVis är släppt till marknaden. PrioVis 1.0 möjliggör koordinering/planering mellan programledning och produktledning av stora agila program i organisationer där en nyckelframgångsfaktor för produktutveckling är att ständigt kunna anpassa sig till förändringar. Styrkan i PrioVis är verktygets förmåga att visualisera team, arbete och releaser - samt enkelheten i att omplanera när förutsättningar eller markandens krav ändras.

Upplägg och genomförande

PrioVis har under VINNOVA-projeket utvecklats enligt agil metodik i nära samarbete med användare i en referensgrupp. Under projektets gång har vi släppt ett antal betaversioner av PrioVis som referensgruppen använt för att planera sina mjukvaruprogram. Användarna har under projektet kontinuerligt gett återkoppling på produkten; både befintlig funktionalitet samt input till kravställning av ny funktionalitet. På så sätt har vi säkerställt att PrioVis lever upp till de tilltänkta kundernas behov.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.