Prioriteringar och strategier i Kinesisk forsknings och innovationspolicy

Diarienummer 2009-00429
Koordinator Tsinghua University - Tsinghua National Laboratory for Information Science and Technology
Bidrag från Vinnova 93 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - maj 2009
Status Avslutat