Prindit deltagande i Techmatch Europa 2015

Diarienummer 2015-06426
Koordinator Prindit AB - Sics Västerås
Bidrag från Vinnova 34 464 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har fått djupare kunskap om vad som krävs för att lyckas sälja vårt erbjudande till stora multinationella företag i Silicon valley. Vi har knutit starkare kontakter med stora internationella företag som eventuellt kommer leda till framtida affärsrelationer.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fått djupare kunskap om vad som krävs för att lyckas sälja vårt erbjudande till stora multinationella företag i Silicon valley. Vi har knutit starkare kontakter med stora internationella företag som eventuellt kommer leda till framtida affärsrelationer.

Upplägg och genomförande

Prindit deltog i acceleratorprogrammet TechMatch Europe under perioden 12-16/10 2015.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.