PrimeKey-HSP

Diarienummer 2014-04942
Koordinator PrimeKey Solutions AB
Bidrag från Vinnova 2 296 076 kronor
Projektets löptid november 2014 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi är nöjda hur väl vi uppnått både syften och mål för projektet. Sammanfattningsvis har vi ökat produktportföljen, förbättrat internkompetens, och stärkt varumärke. Vi kommer lansera ny produkt nu efter årsskifte inom ´Secure Execution Environment´, våra befintliga produkter har fått ny funktionalitet, och vi konstaterar ökad förfråga för våra produkter och tjänster. Sist med inte minst, vi tror att vi ligger väldigt väl med att kunna skydda en del av våra intellektuella rättigheter.

Resultat och förväntade effekter

Rent konkret resultaten visas i att vi lanserar ny produkt nu efter årsskifte. Gällande intäkter är resultaten också tydliga - omsättningen har stigit avsevärt och numera har vi en mycket bra lönsamhet. Bolaget har ökat i personalstyrka, där vi förstärkt med flera produktutvecklare. Långsiktiga effekter ser vi i bräddat utbud, såväl egen såväl genom samarbete med tredjepartsleverantörer. Ytterligare positiv effekt är att vi kommer kunna skala bättre. Vi kommer kunna knyta till oss flera partners och återförsäljare.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång hade uppdelning i arbetsgrupper, delleveranser samt kontinuerlig uppföljning av resultat. Tack vara tidigare projektet under Vinnova, hade vi även denna gång upprättat en riskhanteringsplan. Den var nyttigt för att säkerställa att man uppnår målen. Ett område som vi konstaterar att det finns förbättringsutrymme är att uppskatta bättre egna insatser som behövs i efterhand ser vi att vi fick lägga in mera egna resurser än ursprungligen tänkt. Ledningen ville dock inte minska omfattningen av projektets mål, dessa insatser anses en investering för framtiden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.