PreTest- En mobil testbädd för prehospital sjukvård

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Prehospital ICT Arena
Bidrag från Vinnova 2 738 069 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt

Syfte och mål

I PreTest ska en prehospital testbädd till stöd för vårdens digitalisering etableras. Syftet är att skapa unika möjligheter för både forskning, utveckling och test av såväl ny teknik som metoder och vårdprocesser vilka är svåra eller direkt olämpliga att göra i kliniskt operativ verklighet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska resultera i en etablerad mobil prehospital testbädd med permanent simulerings- och datainsamlingsutrustning. Vidare ska en plug&play testplattform för e-hälsa som motsvarar framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) integreras. Förslag för den långsiktiga förvaltningen och utvecklingen av testbädden efter projektslut ska finnas. Förväntade effekter av testbädden är bättre förutsättningar för forskning, utveckling och innovation inom det prehospitala området.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandet kommer koordineras av Prehospital ICT Arena (PICTA) på Lindholmen Science Park och består av utveckling av den fysiska testmiljön (ambulansen), anpassning av testmiljön kopplat till framtidens vårdinformationsmiljö, samt pilottester och demo av testbädden. Utöver det kommer stort fokus vara på den regionala och nationella marknadsföringen samt långsiktig drift och finansiering av testbädden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03649

Statistik för sidan