PressCise

Diarienummer
Koordinator INKUBATORN I BORÅS AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom Vinnovas bidrag har projektet mynnat ut i: - Ett kliniskt verifierat och CE-märkt bandage, lämpat för egenvårdsmarknaden och generell kompressionsbehandling - En optimerad produktionsprocess - Etablerade kontakter med potentiella kunder, distributörer och affärspartners - Plan för kommersialisering via tre olika segment: medicn, sport, och veterinär.

Resultat och förväntade effekter

Vårt bandage vägleder användaren vid lindning för att leverera ett mer exakt och jämnt tryck av bandaget. Det kommer också att ge möjlighet att låta någon med mindre erfarenhet att göra lindningen utan att riskera patientens hälsa. Exklusiviteten i vårt bandage ligger i kombinationen av vårt unika material med ett visuellt guidesystem på bandaget. En snabbare läkningsprocess, i.e. kortare sjukskrivningstid, ger både ökad livskvalitet för patienten och ekonomiska vinster ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För respektive segment kommer viss vidareutveckling krävas.

Upplägg och genomförande

Inkubatorn i Borås har bistått projektet med kontorsplats och affärsutveckling och Smart Textiles, Textilhögskolan i Borås har bidragit med viss finansiering för materialutvecklingen. Projektledaren har jobbat med materialutveckling och marknadsverifiering men också ansvarat för och drivit de regulatoriska delarna så som en första klinisk studie och CE-märkning tillsammans med konsulter på området. Upphovsmannen har under projektet bidragit till både produkt- och affärsutvecklingsstrategier samt patentansökningar. Projektupplägget har fungerat mycket väl.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.