Preparations for Phase II clinical studies of the Fractalkine receptor antagonist KAN0567 in pediatric cancer

Diarienummer 2017-01467
Koordinator Kancera AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet är att förbereda substansen KAND567 för kliniska fas II-studier genom i) en preklinisk validering i två cancer in-vivo modeller och ii) utveckling och tillverkning av en solid formulering av KAND567 för användning i kliniska fas II studier. Affärsutvecklingsarbetet syftar till att identifiera potentiella partners för den vidare kliniska utvecklingen av KAND567 och eventuell backup-substans.

Förväntade effekter och resultat

Nyligen utförda prekliniska in-vivo studier visar att KAND567 avsevärt kan minska makrofaginfiltration i nerver vilket leder till minskad kemoterapi-inducerad smärta och inflammatorisk smärta. KAND567 skulle kunna bidra till en effektivare cancerbehandling då den önskade dosen av kemoterapi kan upprätthållas längre med mindre biverkningar i form av nervskada. Effekt på tumörtillväxt och migrering av cancerceller i cancermodellerna skulle visa att KAND567 potentiellt är ett nytt sätt att motverka själva cancersjukdomen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket (WP). WP1 är affärsutveckling, där t.ex. möten med potentiella partners på konferenser som BIO US 2017 i San Diego 19-22 juni ingår. WP2 är de prekliniska in-vivo studierna på cancermodeller som genomförs på KI. WP3 handlar om utveckling och tillverkning av en Drug Product som är lämplig att använda i fas II kliniska studier.

Externa länkar

På URL:en ovan finns en länk till en video som beskriver biologin bakom Kanceras Fractalkine-projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.