Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Preparations for Phase II clinical studies of the Fractalkine receptor antagonist KAN0567 in pediatric cancer

Diarienummer
Koordinator Kancera AB
Bidrag från Vinnova 776 535 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var att förbereda substansen KAND567 för kliniska fas II studier inom cancer genom i) effektstudie i musmodell för neuroblastoma och ii) utveckling och tillverkning av en fast formulering av KAND567. Resultaten från effektstudien utvärderas för närvarande. En fast formulering av KAND567 har utvecklats och två tekniska batcher har producerats. Affärsutvecklingsarbetet har resulterat i att flera nya potentiella partners för den vidare kliniska utvecklingen av KAND567 identifierats. Målen har till övervägande del uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

För fas 2 kliniska studier inom cancer krävs en läkemedelsprodukt med en fast formulering av KAND567 i kapsel. En fast formulering med lämpliga egenskaper har utvecklats och två tekniska batcher av läkemedelsprodukt har producerats. En preklinisk effektstudie av KAND567 har genomförts i en musmodell för neuroblastoma, resultaten utvärderas för närvarande. Kancera har deltagit i 5 internationella industriella möten och identifierat potentiella partners för klinisk utveckling samt fortsatt diskussioner med företag som tidigare uttryckt intresse.

Upplägg och genomförande

Kancera har genomfört affärsutvecklingsarbetet (WP1) samt koordinerat utveckling och produktion av läkemedelsprodukt (WP3). Dessa aktivitieter har genomförts enligt plan, WP3 med hjälp av kontraktföretag. In-vivo tolerabilitets-, PK- och effekt-studierna (WP2) har koordinerats av Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet, som ansvarat för in-vivo delen medan Kancera har bidragit med substans och analyser. En planerad effektstudie i en genetisk musmodell i WP2 kunde inte genomföras pga misslyckad avel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01467

Statistik för sidan