preparation of CAPS

Diarienummer 2010-02079
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 111 250 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2010
Status Avslutat