PreEval: En applikationsförstudie inom intelligenta vägmarkeringar

Diarienummer 2010-01167
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - oktober 2010
Status Avslutat