Prediktiv kunddata analys i realtid

Diarienummer 2014-04945
Koordinator Innometrics AB
Bidrag från Vinnova 3 333 333 kronor
Projektets löptid november 2014 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att skapa en prediktiv applikation för att tillåta våra kunder att göra prediktiva analyser av deras kunders beteende i realtid för att sedan kunna anpassa kommunikationen i realtid med den kunden. Vi har under projektets gång skapat denna applikation samt implementerat och testat den hos ett flertal kunder.

Resultat och förväntade effekter

Det direkta resultatet av projektet är att vi lyckats med att utveckla en applikation för prediktiva analyser i realtid som har implementerats hos ett fler talet kunder. Våra förväntningar är att vi kommer att kunna göra denna applikation ännu bredare för att kunna sälja till en stor del av våran kundstock, samt möjliggöra för oss att expandera vår kundstock ytterligare.

Upplägg och genomförande

Vi har under projektets gång arbetat med en iterativ process där vi har skapat fler talet versioner av applikationen och olika stödsystem. Genomgående i de olika iterationerna så har vi haft nära kund dialoger och kontinuerligt involverat olika kunder i att testa applikationen för att till så gott som möjligt ha en applikation som möter våra kunderskrav.

Externa länkar

Företagets Hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.