Prediktiv energiminimerande hastighetsstyrning i dynamisk omgivning

Diarienummer 2015-02325
Koordinator Scania CV Aktiebolag - NECS
Bidrag från Vinnova 3 238 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Komplex reglering - FFI
Ansökningsomgång FFI Komplex reglering - 2015-03-31

Syfte och mål

Detta projekt handlar om att ta fram energioptimerad hastighetsstyrning för tunga fordon med hänsyn till omgivningsparametrar. Fokus kommer att vara på dynamiska miljöer, där variabler som exempelvis önskad hastighet ändras ofta. Exempel på sådana applikationer är lastbilar i gruvdrift eller bussar i dedikerade körfält. Applikationer som dessa går mer och mer mot autonomi, men det saknas idag kunskap om hur de ska framföras inte bara säkert utan även energisnålt.

Förväntade effekter och resultat

För att lösa detta problem kommer projektet att leverera en utvecklingsmiljö för att analysera, utvärdera och utveckla styrning av tunga fordon för energisnål förbrukning i dynamiska körfall. Vidare kommer bränsleoptimal hastighetsstyrning tas fram för specifika körfall, och slutligen kommer en fördjupad utredning att göras inom tre områden. Dessa områden är kombinerad drivlinestyrning och hastighetsstyrning, hur randvillkor hanteras (såsom hastighetsskyltar eller förarinställningar) samt hur en dynamisk omgivning hanteras (såsom trafik eller trafikljus).).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs till största delen av en heltidsdoktorand anställd av Scania i samarbete med KTH. Förutom doktoranden bidrar både Scania och KTH med direkt arbete i projektet utöver handledning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.