Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Prediktiv energiminimerande hastighetsstyrning i dynamisk omgivning

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - NECS
Bidrag från Vinnova 3 068 346 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2018
Status Avslutat
Slutrapport 2015-02325.pdf (pdf, 363 kB)

Syfte och mål

Projektets syfte var att ta fram styrstrategier för prediktiv hastighets- och drivlinestyrning för körning i dynamiska omgivningar såsom lastbilar i närhet av städer eller i gruvor. Målet på bränslebesparing på upp till 10% har överträffats i simuleringsmiljö, där besparing på upp till 13% har kunnat visas.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till 4 publicerade, 1 accepterad men ej publicerad, och 1 inskickad vetenskaplig artikel. Det har också lett till betydande kompensuppbyggnad hos och kunskapsöverföring mellan KTH och Scania vilket har framför allt spritts inom Scania med stor nytta.

Upplägg och genomförande

Projektet har i huvudsak genomförts av en industridoktorand. Detta har varit ett mycket lyckat sätt att kombinera kunskap om produkter och tjänster med den akademiska forskningen. Samarbete med en högskoledoktorand har också gett värdefull kunskapsöverföring åt båda håll.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02325

Statistik för sidan