Prediktering av termomekanisk utmattning av superlegeringskomponenter

Diarienummer 2013-01156
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 2 254 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen för projektet är att ta fram en effektiv metod för att prediktera livslängd i flygmotorkomponenter. Haynes 282 har testats och analyserats. Det plastiska beteendet har undersökts noga och det finns lösningar för att kunna ta hand om typiska cykliska effekter. Den tidsberoende delen och livslängdsdelen av modellen har inte hunnit studerats tillräckligt pga problem med provningen men det som gjorts visar på att det går att beskriva dessa fenomen tillräckligt noggrant.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet är att GKN ska ha effektiva metoder för att bestämma respons och livslängd i flygmotorkomponenter. De studerade metoderna kan ännu inte fullt ut användas i ANSYS. Den plastiska delen har testats för ett annat material på rymdsidan ihop med en enklare krypmodell. Resultaten ser lovande ut.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit upplagt så att systerprojektet svarat för provningen och denna del av projektet för materialparameter samt materialmodelltestning. I första hand har befintliga modeller använts. Tidsödande problem med provningen har tvingat denna del av projektet till ett antal sidospår. Tidsberoende effekter och livslängdspredikteringsbiten blev mindre studerade än förväntat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.