Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Prediktering av termomekanisk utmattning av superlegeringskomponenter

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - juni 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målen för projektet är att dels ta fram en effektiv metod för att prediktera livslängd i metalliska flygmotorkomponenter som utsätts för cyklisk termomekanisk belastning med hålltidseffekter dels att bestämma materialparametrar för en utvald superlegering. Materialparametrar för superlegeringen Haynes 282 har tagits fram för tidsoberoende plasticitet och experimenten har kunnat modelleras med goda resultat. även cykliskt mjukande kan fångas. Metoder för tidsberoende effekter och livslängd kommer att behandlas i fortsättningen inom NFFP6.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det förväntade resultatet är att GKN ska ha effektiva metoder för att bestämma respons och livslängd i flygmotorkomponenter. De identifierade metoderna för tidsoberoende plasticitet förutom cykliskt mjuknande finns hos GKN men eftersom experimenten på Haynes 282 har utförts på provstavar med en annan värmebehandling än den GKN föreskriver har inte resultaten använts än.

Upplägg och genomförande

Tanken är att använda befintliga metoder i första hand men även vidareutveckla dessa om det behövs för att fånga nödvändiga fenomen. Ett tätt samarbete med systerprojektet förutses. Mha befintliga metoder kan de studerade fenomenen inom tidsoberoende plasticitet modelleras tillräckligt noggrannt. Metoderna finns dock inte alltid tillgängliga i de kommersiella FE-koderna. Det täta samarbetet med systerprojektet har varit givande. Pga problem med provmaskin och provstavar har materialmodelleringen hamnat före materialprovningen vilket inte är optimalt för projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01229

Statistik för sidan