Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Precision i behandling av ovarie cancer med innovativa zebrafisk patient tumor xenograft system

Diarienummer
Koordinator BIOREPERIA AB
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att utveckla metoder för att implantera patient tumör-material i zebrafisk embryon (Zeb-PDX) och använda dessa för att utvärdera behandlingssvar uppnåddes genom att göra detta för 28 patienter med ovarial-, urinblås- eller colorektal-cancer. Vi utvärderade att dessa metoder fungera även om vävnad skickas från Spanien, och även om vävnaden först frysas och sedan tinas innan injektion. Detta betyder att vi i framtiden kan använda dessa Zeb-PDX metoder på patient-material från hela världen.

Resultat och förväntade effekter

Millioner av levande tumörceller isolerades från totalt 43 biopsier och implanterades i flera hundrade zebrafisk embryon. Fem olika behandlingar utvärderas på 9 biopsier, och resultatet var likt det i mus-PDX modeller och i patienterna själva. Vi utvecklade och validerade även ny analys-mjukvara och etablerade nya kontakter med cancer kliniker, investorer, bolag, patientföreningar och andre aktörer som har gjort att vi nu har en plan för hur Zeb-PDX metoderna snabbast kan lanseras på marknaden.

Upplägg och genomförande

Vårt upplägg att satsa på ovarial cancer gjorde att vi på ett stort patient material kunna utveckla och validera vår metoder. Vi upptäckte att ovarialcancer är mera heterogen än vi hade förväntad, och att det därför behövs mer metod utveckling för denna cancerform. Vi utvärderade även metoden för urinblåscancer där robusta resultat uppnåddes och det verkar som vi kan nå klinisk användning snabbare. Marknadsanalysen visade på ett stort intresse båda från kliniker, patienter och bolag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01444

Statistik för sidan