Precision i behandling av ovarie cancer med innovativa zebrafisk patient tumor xenograft system

Diarienummer 2017-01444
Koordinator BIOREPERIA AB
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Målet med projektet är att kunna skräddarsy medicinisk cancerbehandling för varje patient. Idag kan cancerpatienter få både för mycket och för lite behandling då metoderna att förutse behandlingssvaret inte är tillräckligt träffsäkra. Vi avser att utveckla zebrafisk-modellen som metod för individualiserad cancerbehandling. Genom transplantation av patientens egna tumörceller till zebrafisk-embryon kan effekterna av olika behandlingar mätas innan den första behandlingen till patienten påbörjas.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer att etablera robusta metoder att transplantera tumörvävnad i zebrafisk-embryon och mäta effekten av relevanta behandlingar. Vi förväntar att resultatet från dessa metoder kommer att svara väl överens med det faktiska kliniska behandlingssvaret. Effekterna av en sådan metod är att cancerpatienter i framtiden kan få en behandling som man vet fungera så att över- och underbehandling undviks.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer först att etablera metoder för att förbereda och transplantera celler från patientens tumörvävnad i zebrafisk-embryon och mäta effekterna av behandling på tumörtillväxt/-regression och metastasering. Precisionen av dessa metoder kommer sedan utvärderas gentemot det kliniska behandlingssvaret. Parallellt med detta arbete kommer vi även utveckla en plan för kommersialisering och certifiering/godkännande av metoderna för bredare klinisk användning i framtiden.

Externa länkar

Bolaget BioReperia´s hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.