Praktiska hack hur människors egna lösningar gör staden mer tillgänglig och vad vi kan lära oss av det

Diarienummer 2017-03254
Koordinator RISE SICS AB - RISE SICS AB, Kista
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Projektet ska studera praktiska hack - dvs människors egna lösningar för att navigera samhället - för att fördjupa vår förståelse för hur målgrupperna unga och utlandsfödda skapar sina egna informella stödstrukturer kring samhällskontakter för att navigera samhället. Syftet är att förstå vilka trösklar som finns och vilket stöd som därför uppstår för att på längre sikt göra offentlig och kommunal verksamhet mer tillgänglig för grupper som befinner sig i utkanten av “gör-det-själv-samhället”. Långsiktigt bidrar vi till smarta städer med tillgänglighets- och invånarperspektiv.

Förväntade effekter och resultat

"Praktiska hack" är en företeelse som kan lära oss mycket om tillgängligheten, eller brister i tillgängligheten, hos kommuner och andra myndigheter. En fördjupad förståelse för hur praktiska hack manifesteras och växer fram, samt hur de tar form i de olika målgrupperna är ett viktigt steg mot att bredda synen på tillgänglighet. Projektet kommer bla att leverera en inventering av företeelsen praktiska hack, var och varför de uppstår, som kommunen kan använda som underlag för att utvärdera sin verksamhet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföra 3-4 workshops med en narrativ metod där deltagarna berättar om sina erfarenheter av samhällskontakter. Metoden utarbetades och testades för samma syfte i ett tidigare projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.