Praktikprogram

Diarienummer 2010-02777
Koordinator SNITTS - FÖREN. SV. NÄTVERK F INNOVATION OCH TECHNOLOGY TRANSFER SUPPORT - SNITTS, Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2010 - januari 2011
Status Avslutat