Praktik Bay Area

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - LiU Innovation
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - juni 2010
Status Avslutat