Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Power to Food- koncept för produktion av mat med kraftigt reducerad miljöpåverkan

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 608 710 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång Innovationer för ett hållbart samhälle - 2018

Syfte och mål

Behovet av minskat tryck på flera planetära gränser är drivkraften bakom projektet. De fyra stora, överbelastade, är tätt kopplade till livsmedelsproduktion. De är markanvändning, arters utrotning, gödningsmedelsanvändning och CO2-utsläpp. Projektet har demonstrerat ett disruptivt sätt för livsmedelsproduktion som erbjuder ingen eller mycket liten press på de planetära gränserna. Två typer av fett, en olja och en fast fett har producerats längs "CO2 och elektricitet till mat". Fetterna har använts för att laga en Bearnaise, chokladkakor och ett bredbart "smör" för bröd.

Resultat och förväntade effekter

Vi har visat möjligheten att disruptivt producera mat (fett) från CO2 och elektricitet. Demoprodukten har använts för matlagning och tekniken har fått uppmärksamhet i media för sitt nya sätt att se på livsmedelsproduktion. Den kvantitativa beskrivningen av miljöeffekterna av denna produktion jämfört med jordbruket har utförts för vissa planetära gränser och fördelaktig för den demonstrerade teknologin. Tillsammans med utbyggnaden av den elektriska infrastrukturen i samhället kan resultaten från detta projekt användas för kommersialisering av tekniken.

Upplägg och genomförande

Projektet har kopplat ihop och modifierat teknologi som idag används för annan produktion för att producera matfett. Detta har gjorts genom att stegvis producera intermediärer (tex fettsyror) och slutligen fett. Kemisk synteskompetens, katalytisk kompetens och analytisk kompetens har varit centrala och hittats nationellt samt internationellt. För att beskriva den stora bilden har bred naturvetenskap behövts och för att väga miljöbelastningarna har livscykelanalytiker använts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 februari 2022

Diarienummer 2018-04094

Statistik för sidan