Potentialförmedling för SME-företag

Diarienummer 2013-01651
Koordinator Eastit Group AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Med projektets två mål - tjänsteutveckling och marknadsundersökning, har vi uppnått en mycket förbättrad marknadskännedom och har dessutom kunnat anpassa och slutföra utvecklingen av vår plattform utefter denna kunskap.

Resultat och förväntade effekter

Under projekttiden har vi slutfört utvecklingen av Happy Recruiting för SME och under tiden genomfört skarpa tester och har fått betalanda kunder. Vi har lyckats uppnå en tjänst med mycket hög kvalitet, med mycket goda resultat och omdömen från våra testare och kunder.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet, där vi genom marknadsundersökning, närvaro på flera internationella event och utveckling har resulterat i en tjänst som visat stor nytta och rönt mycket stor uppskattning hos testare och kunder. Detta tack vare att vi kunnat anpassa utvecklingen efter den kontinuerliga respons vi kunnat få, för varje steg vi tagit i utvecklingen.

Externa länkar

http://happyrecruiting.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.