Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Potenta opiathybrider med mindre biverkningar

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Cancer Centrum Karolinska
Bidrag från Vinnova 1 176 436 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Dr Shinya Kasai, inviterades till Druid´s lab vid KI för att medverka i studier av opiattoxicitet, där hans tidigare erfarenheter av genetiska och epigenetiska analyser av experimentell opiatexponering har varit mycket värdefulla för projektet. Prover från förlängda märgen från avlidna donatorer, som avlidit av opiatförgiftning, och kontroller, har bearbetats så att andningscentrum isolerats och förberetts för analys av mRNA och metyleringsmönster, vilket varit huvudsyftet. Dr Kasai har också etablerat samarbete med många andra forskare vid KI och andra universitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

En stor del av tiden har ägnats åt fenotypning av de avlidna donatorerna avseende fr a akut och kronisk opiatexponering och i kombination med minituös dissektion och isolering av andningscentrum från dessa personer är materialet unikt i sitt slag, vilket gör att de fortsatta analyserna kommer bli mycket viktiga för vår förståelse av medfödd och förvärvad risk för opiattoxicitet. Dr Kasai har fått möjlighet att lära sig nya tekniker och lärt känna experter i många fält som han kommer att ha nytta av i sin fortsatta forskning i Japan.

Upplägg och genomförande

Forskningsvistelsen vid KI planerades långt i förväg, men har under tiden kommit att justeras när vi insett betydelsen av att noggrannare karakterisera det humana materialet för att i slutänden kunna utvärdera effekterna av opiathybrider och traditionella opiater på andningscentrum. Utrustning, personal och andra resurser har kunnat utnyttjas på ett effektivt sätt och det nyetablerade Biomedicum vid KI har erbjudit möjligheter som vi dragit nytta av. Vetenskaplig och social networking har överträffat våra förväntningar, Dr Kasai har fått träffa två Nobelpristagare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02058

Statistik för sidan