Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Postbucklande komposit-struktur

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 2 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet med projektet var att höja kompetensen på SAAB och FOI inom området postbuckling. De resultat som åstadkommits har givit SAAB och FOI helt nya förutsättningar att tillämpa och vidareutveckla det ramverk för analys av postbucklande kompositstrukturer som utvecklats inom WP1-3. Detta har följaktligen förbättrat SAABs förmåga att konstruera lätta och kostnadseffektiva kompositstrukturer. På så sätt har det tidigare identifierade teknikgapet hos SAAB avsevärt minskats. Projektet har också vidareutvecklat kontaktnätet mellan SAAB och FOI.

Långsiktiga effekter som förväntas

Programpaketet framtagit inom WP2, som utgör kärnan av resultatet inom POSCOS, kommer att utgöra ett värdefullt verktyg i vidare studier av de strukturer där post-buckling tillåts. I närtid kommer verktyget att vara idealiskt för tillämpningar inom forskningsprogrammen Clean Sky och GF Demo. GF Demo syftar till att demonstrera nya koncept för lastrumsdörrar med reducerad vikt för vilka post-buckling kan komma att tillåtas. Vidare så deltar SAAB regelbundet i konceptstudier tillsammans med Airbus och Boeing, och här kan denna metodik bidra till att stärka SAABs affärserbjudande.

Upplägg och genomförande

Det inledande skedet av projektet bestod i litteraturstudier av tidigare forskningsprojekt. I detta ingick identifiering av state-of-the-art analytiska metoder (beräkningsprogrammet TEW). För att styra arbetet definierades en designrymd för analyser, och två tillhörande demonstratorer. Motsvarande provföremål tillverkades. Arbetet med WP1-4 visade sig vara av en något mer iterativ karaktär än vad som antagits. Dessutom underskattades komplexiteten och arbetsmängden inom WP1. Detta ledde till en begäran om 6 månaders förlängning, för att slutföra analyser och provning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01254

Statistik för sidan