Positionering av UV-härdning lack för renovering av gamla plast-och linoleumgolv- Fas 2

Diarienummer 2016-01398
Koordinator UvElite Ab
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016 Y

Syfte och mål

Syftet med fast detta projekt (fas 2) var att utveckla ett fullt fungerande pigmenterat UV-system med inga applicerings fel. Målet var tänkt att uppfyllas baserat på prototyp från första faset av projektet. Resultat har varit så tillfredsställande att vi har strävat efter att marknadsföra denna produkt hemma i Sverige. Men först innan det så vill vi ytterligare verifiera resultat under längre tid.

Resultat och förväntade effekter

Resultat av detta projekt har närmat oss vårt slutgiltiga mål, ett ännu enklare renoveringssytem av olika typer av golv med olika mönster. Genom att erbjuda ett lättanvänt system kan man få fler att använda systemet, och därmed få fler golv att renoveras istället för att bytas ut. Förutom den ekonomiska delen, så kan detta system minska miljöpåverkan vilket är gynnsamt för hela samhället. Från affärsmässig synpunkt, kan UVElite utöka sin marknad internationellt och uppnå försäljningsmålet på över 285 MSEK inom 3-5 år.

Upplägg och genomförande

Vi försökte att förbättra system via två olika alternativ. Första alternativet var omkonstruktion av den bärbara UV-maskinen.Efter några försök och synpunkter från experter bestämde vi att återsluta första alternativet. Anledning till detta var främst nya och större utmaningar som dök upp. Vi gick därför till andra alternativet, omformulering av prototypen. Resultatet visade sig att riskerna för applicerings fel kunde minimeras genom att justera de ingående kemikalierna tillsammans med appliceringsmetoderna. Nya dörrar för vidare utveckling av projektet har öppnats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.