POSEIDON

Diarienummer 2015-01897
Koordinator Roboticscare AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Projektets målsättningen var att ha testat en ´hygien-robot´ som är konstruerad utifrån användarnas och projektdeltagarnas input avseende funktion, säkerhet och bekvämlighet. Målet har uppnåtts och produkten kan lanseras i sin första version under 2017.

Resultat och förväntade effekter

I det närmaste klar produkt (viss utveckling kvarstår cirka 5 månaders arbete kvarstår före lansering). Förväntad effekt - att utveckla en produkt anpassad efter användares behov och börja sälja den under 2017. Vi räknad med 3-5 nya kunder under år 1 efter lansering med både kommuner och privata vårdgivare som kunder. Intäkter under första året beräknas till 1 miljon kronor baserat på en försäljning av 15 robotduschar. Redan år två räknar vi med en omsättning på 6 miljoner kronor vilket både genererar nya jobb. År 3 räknar vi med att gå med vinst. År 4 når vi ROI.

Upplägg och genomförande

Vi hade ett adekvat upplägg med 6 arbetspaket. Företaget följde projektplanen. Den huvudsakliga avvikelsen var dyrare konsultkostnader än beräknat på grund av projektets komplexitet. Projektet kunde dock genomföras med hjälp av finansiering utanför projektets budget.

Externa länkar

Företags websida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.