Portable and Predictable Performance on Het. Embedded Systems

Diarienummer 2012-01598
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 4 852 482 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Leverantörer av inbäddade system måste minska kostnader för hårdvara och energiförbrukning, för att kunna konkurrera i en snabbt föränderlig global marknad. Vanligen fastställs systemkonfiguration genom att utvecklare skattar prestanda. Detta arbetssätt blir dock alltmer problematiskt i takt med att hårdvaran blir alltmer komplex. Projektet PaPP avser att underlätta konstruktion av programvara med predikterbar prestanda och minskade resurskrav, för dagens och kommande parallella plattformar.

Resultat och förväntade effekter

SICS har utvecklat en praktiskt teknik för prestandaprediktion, och en prototypimplementering för tillämpningar byggda på OpenMP. Med verktyget kan man utvärdera alternativa hårdvaror, men även stödja programvaruoptimering. Verktyget har utvärderats på tillämpningar från tre tillämpningsområden: telekom, multimedia och rymdteknik, och genomsnittlig felmarginal i prestandaprediktion för dessa är 18%. De insikter som genererats i detta arbete kommer att exploateras i kommande FoU-projekt tillsammans med svensk industri.

Upplägg och genomförande

Prediktionstekniken i PaPP möjliggörs av den task-baserade programmeringsmodellen, och den har implementerats på infrastrukturen i OpenMP 3.0. Prediktionsmodeller för olika målplattformar konstrueras automatiskt genom användning av speciella ´karaktäriseringsprogram´, och prestandamodeller för specifika program fångar prestandaegenskaper hos tasks och deras beroenden. Verktyget för prestandaprediktion simulerar task-exekvering på flerkärniga processorer, genom att använda de nämnda modellerna.

Externa länkar

The ARTEMIS PaPP project web site

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.