Porous silica nanoparticles: A potential flame-retardant additive for building and construction materials

Diarienummer
Koordinator INFINGENT INNOVATIONS AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

INFINGENT har utvecklat ett nanotekniksbaserat flamskyddsmedel med väldigt hög prestanda (s.k Infingent-Silica). Projektet syftar till att utvärdera denna nya teknik på en speciell polymertyp.

Resultat och förväntade effekter

Infingent-Silica har visat sig vara väldigt effektiv och fått mycket goda resultat i standardtest avseende ´Safety of Flammability of Plastic Material´, även i låga koncentrationer av silica. Dessa resultat visar att INFINGENT ligger i framkant när det gäller att ta fram ny teknik och koncept som i framtiden kan användas till olika tillämpningar.

Upplägg och genomförande

Syftet med projektet är att validera effekten av Infingent-silica när det gäller flamskyddsegenskaper såsom polymer och silicakomposition. Projektet drivs i samarbete med extern partner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.