POLYMATEL: unikt tvärbundna POLYmera MATerial för bättre och billigare ELkomponenter

Diarienummer
Koordinator Nexam Chemical AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - juli 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03221

Statistik för sidan