Polarized light generator for secure communication

Diarienummer 2014-01924
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 vår

Syfte och mål

Syftet var att utveckla och kommersialisera vårt koncept med pyramidala nanostrukturer, baserade på kvantprickar tillverkade av nitrid-halvledare. Med detta koncept kan linjärpolariserat ljus genereras med verkningsgrad som är minst en faktor två högre än dagens metoder. Detta koncept ger stor potential för tillämpningar inom optoelektronik: - Back-lighting i LCD - Mikro-LEDar med en extremt god upplösning - Direktverkande RGB emitterande nano-LEDar med hög In-halt i InGaN - Interconnects för inter- och intra-chip kommunikation - Kvantkryptografi för säker kommunikation

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet så har patent slutförts och erhållits i EU, USA, Kina o Japan. Av föreslagna tillämpningar, så har vi gått vidare med följande applikationer: i) Mikro-LEDar ii) Direktverkande RGB emitterande nano-LEDar iii) Interconnects iv) Kvantkryptografi Detta sker genom sökta partnerskap på olika nivåer med [flera stora företag]. Längst har samarbetet kommit med [ett stort företag] för tillämpningarna mikro-LEDs (utveckling av smart watches och VR/AR glasögon) och kvantkryptografi. Användande av nitrid-halvledare ger en värmeavledning som är x10 bättre än dagens alternativ.

Upplägg och genomförande

Vårt koncept för tillverkning av ljus-emitterare baseras på nm-stora InGaN kvantprickar ovanpå um stora GaN pyramider, tillverkade genom selektiv epitaxiell tillväxt i en mönstrad film. Genom att använda nm-stora pyramidbaserade kvantprickar så kan negativa effekter orsakade av dislokationer och In segregation undertryckas. Positionering och densitet av pyramider kan styras med litografin. De optiska egenskaperna hos kvantprickarna analyserades med stationär och tidsupplöst mikro-luminiscens. Även generering av enskilda fotoner kan studeras med korrelationsteknik.

Externa länkar

http://www.polar-light-technologies.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.