Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PMX VVC SYSTEM

Diarienummer
Koordinator PUMPMODULE X AB
Bidrag från Vinnova 173 067 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018

Syfte och mål

Syftet med att utveckla PMX systemet har varit och är att få ett slut på den enorma övrförbrukning av vatten som sker i äldre fastigheter som saknar cirkulation på sitt tapp varmvatten. Konsekvensen blir att varmt vatten kyls ner, när ingen tappning sker i systemet. När folk behöver varmt vatten spolas det kalla vattnet ner i avloppet. Den globala överförbrukning som sker varje dag, innebär att hundratals miljarder liter vatten spolas ner i avloppen varje år.

Resultat och förväntade effekter

En slutlig lösning har uppnåtts. Systemet har förutsättningar att på en global marknad spara hundratals miljarder liter vatten årligen. PMX systemet bidrar till en ökad komfort för de boende, eliminerar risken för att legionella bakterier utvecklas och givetvis sänker kostnaderna för vatten och avlopp.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av PMX systemet har pågått under drygt 2 år och ett omfattande arbete har lagts ner på att finna den optimala tekniska lösningen. Vi anser att vi nått det målet. PMX systemet är enkelt att installera, driftsäkert och med en kort pay off tid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02018

Statistik för sidan