Playbook (arbetstitel)

Diarienummer
Koordinator Story Architect - Story Architect/Playcentric Industries & Institute
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Målet var att dela erfarenheter och metoder från min forskning och arbete med maker, spel och DIY kulturer, främst genom innovationslabbet Collaboratory.

Resultat och förväntade effekter

Playbooken är tillgänglig digitalt på collaboratory.community webbplatsen där det också finns länkar till ett Vimeo-konto med videor från många makerrelaterade aktiviteter som hölls av eller i Collaboratory. Förväntade effekter är att organisationer och individer kan få tips och inspiration.

Upplägg och genomförande

Det mest tillgängliga sättet att dela projektet var genom en webbplats med bilder, videor och texter. Denna kan även uppdateras vid behov. Intentionen var att hålla texterna så korta som möjligt och hålla dem enkla och begripliga för organisationer och personer som kanske inte har mycket insikt i makerkulturen. Det finns även länkar till mer information för de som vill veta mer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.