Plattform för teknisk dokumentation och kunskapshantering inom produktutveckling

Diarienummer
Koordinator SIMONSOFT NORDIC AB
Bidrag från Vinnova 1 524 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Hypotesen att strukturerat författande med XML väsentligt kan förenklas för att nå en större målgrupp verifierades och vi fick i samband med projektet med oss svar på hur detta bör genomföras. Själva lösningen nådde konceptfas och har kunnat verifieras med potentiella kunder samt till och med varit avgörande i ett fall av införsäljning. En viktig måluppfyllelse var att vi verifierade integrationen med existerande lösningar samt utanför vår nuvarande marknad. Lösningen kan till sist anses vara underhållsbar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat en konceptuell applikation som visar hur dokumentation kan spridas till fler grupper av användare. Framför allt granskare, sällanförfattare och översättare. Applikationen visar utmärkt hur författare kan hålla ihop informationen i en datamodell och samtidigt får vi bra effekter av återanvändning och föröversättningar som redan finns tillgängliga i systemet Projektet undersökte även hur samma komponenter som vi skapat här, kan återanvändas i verktyg som Knowledge Management vilket skulle ytterligare bredda marknaden.

Upplägg och genomförande

Vi misslyckades med rekrytering av individer för examensarbete. Lärdomen är att starta rekrytering tidigare eller ännu närmre samarbete med universitet. Projektets genomförande gick väl och samarbetet mellan de olika deltagarna och bolagen fungerade fint. Ibland något svårt att hålla tidplaner och kommunikation vilket ledde till en del förseningar trots det bra. Ytterligare ett element av försening var bristen på ramverk av programvara som erbjuder den förenkling som vi eftersträvar. Det gör vår lösning mer unik men krävde också mycket mer grundutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03507

Statistik för sidan