Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Plattform för medicinska simulatorer

Diarienummer
Koordinator SenseGraphics AB
Bidrag från Vinnova 460 800 kronor
Projektets löptid december 2010 - november 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har genom projektet fått en mycket klarare bild av marknaden och har dessutom nu en portfölj av demos som vi kan använda vid diskussioner för potentiella simulatorutvecklingsprojekt. Den viktigaste delen som vi har fått ut av projektet är just prototyperna som vi kan visa upp och att vi kan vara självsäkra i våra tidsuppskattningar. Detta har ökat vår trovärdighet väsentligt vid kontakter med nya potentiella kunder.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom projektets tidiga faser fick vi kontakt med flera intressanta stora aktörer. Med stor hjälp av tidiga prototyper i projektet lyckades vi undervåren få ett större samarbete med Titan Medical för att utveckla simulatorer till deras nya produkt för nästa generations robotkirurgi. Vi för även positiva diskussioner med andra parter och som det ser ut vi kan knyta till oss flera projekt inom snar framtid.

Upplägg och genomförande

Upplägget på projektet var bra och den första fasen gav oss många nya intressanta kontakter och en bra förståelse för marknaden. Vi prioriterade de komponenter som verkade viktigast och detta var väldigt framgångsrikt och vi lyckades få finansiering för två projekt baserade på dessa. På grund av denna framgång fick vi resursbrist och fick lov att begära en förlängning av projektet för att slutföra de andra delarna. Detta är nu gjort och vi är mycket nöjda med vad projektet har gett oss.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02251

Statistik för sidan