Platformsbaserad digital skohandel

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång Legaltech och retailtech

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla och introducera en digital produktutprovningsplattform för skor som involverar ett nätverk återförsäljare och som revolutionerar den befintliga affärsmodellen för fysisk handel. Projektets två deluppgifter är: (1) att utveckla och testa en prototyp av databas för sko-till-fot-matchning för flera återförsäljare (både med avseende på teknik och affärsmodell), och (2) använda vetenskapliga metoder för att utvärdera effekter av testet i en hel försörjningskedja och utveckla affärsmodellen.

Förväntade effekter och resultat

Den digitala utprovningslösningen kombinerar en omfattande databas och en matchningsalgoritm som möjliggör direkt matchning av unika kundfötter och skor. En prototyp av mobil-app tas fram och möjliggör kommunikation mellan konsument, återförsäljare och producent. Den långsiktiga visionen är att varje tillverkad sko ska hitta en fot som passar i den. Denna modell för tillverkning, försörjning och försäljning av skor förväntas bidra till ökad lönsamhet för återförsäljare, nöjdare konsumenter, effektivare varuförsörjning och minskade överlager, returer och inkurans.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innehåller fyra arbetspaket. AP1 utvecklar en prototyp med 3D-scannrar, kund- och produktdatabas, mobiltelefonapp och matchningsalgoritm. Två återförsäljare introduceras. I AP2 genomförs tester av hela systemet vid två återförsäljare. I AP3 utvärderas testerna och vi utvecklar rutiner och modeller för praktisk användning och en affärsmodell för involverade aktörer. I AP4 studerar vi samspelet mellan aktörer och olika sätt att använda plattformen för att bredda systemets användning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 juni 2020

Diarienummer 2018-03619

Statistik för sidan