Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Platformsbaserad digital skohandel

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2021
Status Avslutat
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång Legaltech och retailtech

Syfte och mål

Projektets två deluppgifter var: (1) att praktiskt utveckla och testa en prototyp av digital produktutprovningsplattform för sko-till-fot-matchning, och (2) att utvärdera effekter på försörjningskedjor och affärsmodeller som baseras på digital produktutprovning. En prototyp togs fram och testades i flera butiker. Fyra effektstudier tillsammans med handelsföretag genomfördes. Här påvisades hur företags konkurrensförmåga, konsumenters köpbeteende och hållbarhetsaspekter kan påverkas.

Resultat och förväntade effekter

Erfarenheter från den praktiska protypen är ett viktigt resultat. Lösningen fungerade i dagligt bruk i en butik, men det konkluderades att det krävdes dyra och komplicerande anpassningar för att utveckla konceptet till e-handel. Forskningsstudierna visade hur orderbeteenden vid passformsosäkerhet, samt hur processer och returkostnader vid e-handel påverkas vid digital utprovning. De visade också hur digital utprovning kan påverka företags sätt att konkurrera i försörjningskedjan.

Upplägg och genomförande

Projektet innehöll tre arbetspaket. AP1 utvecklade en prototyp med 3D-scannrar, kund- och produktdatabas, och identifierade behov av ytterligare anpassning och kalibrering. I AP2 genomfördes tester av systemet vid en återförsäljare och i en pilotstudie vid ytterligare en återsförsäljare. I AP3 utvärderades de praktiska testerna. Analyser av transaktionsdata från två olika e-handelsföretag genomfördes också. Kvalitativa analyser av företag som använder någon form av digital utprovning visade sätt att stärka konkurrensförmågan med digital utprovning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 juli 2021

Diarienummer 2018-03619

Statistik för sidan