PLANT - Planering och innovation inom tjänsteintegrerade produkter

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01219

Statistik för sidan