Planning grant

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 20 572 kronor
Projektets löptid april 2010 - oktober 2010
Status Avslutat