Planeringsprojekt service lounge, Falun

Diarienummer 2013-01754
Koordinator Falu kommun - Omvårdnadsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 505 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målen bedöms uppfyllts exkl. att säkra finansiering för ett genomförandeprojekt som vid projektets avslut inte var löst. Genom intervjuer, behovsanalys och workshop har vi uppnått målet att validera målgruppens behov. För att utveckla konceptuella lösningar utifrån målgruppens behov har vi engagerat innovationsexpertis via Innordica Design. Beträffande målet att skapa processer internt för att jobba med konceptutveckling av idéer i verksamheten har processen påbörjats, detta behöver dock fördjupas för att kunna permanentas i ordinarie verksamhet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har kommit fram till en bra konceptmanual och projektplan för ett genomförande projekt. Dessa är ett underlag i arbetet med att hitta framtida samarbetspartners och aktörer samt finansiering. Viktigt att komma ihåg att man lär sig och får insikter under processens gång. Målarbetet hade kunnat göras ytterligare fördjupade men vi har fått ett utgångsläge för att starta en service lounge. Delar av syftet och målen kan fördjupas via utvecklingsprocessen inom service loungens ´löpande´ verksamhet i en förverkligad service lounge.

Upplägg och genomförande

Positivt i grundupplägget med extern leverantör för konceptutveckling. Det har generat ett vidare perspektiv utanför vården och omsorgen inkl. och intervjuats/deltagare i workshops kunde lämna idéer och synpunkter utan att direkt associerat service loungen till äldreomsorg. Innan tidsåtgången för respektive fas sattes skulle en mer detaljerad genomgång av varje moment gjorts, för att på ett mer realistiskt sätt bedöma genomförande tiden. En lärdom är att arbetsgruppen borde ha haft tätare möten inbokade. Det är lätt att man missförstår tex överenskommelser och information.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.