Planeringsmöte

Diarienummer 2015-04061
Koordinator HYTTON TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Planeringsmöte för att diskutera innehåll av Eureka projektansökan, fördela ansvars och arbetsområde och komma överens om detaljer. Målet är uppfyllt och vi ska ansöka tillsammans för Eureka utlysningen i September 2015.

Resultat och förväntade effekter

Ett bra samarbete med båda partners i de 2 tilltänkta Eureka projekt ansökan och projekten. Samarbetet fungerar bra i föreberedelse av ansökan.

Upplägg och genomförande

Ett projekt ska samordnas av Hytton och den andra ska samordnas av Turkisk Partner. Båda samarbetspartnerna i Turkiet har kompetens och erfarenhet i de området vi ska utforska.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.