Planeringsbidrag till SMF för ansökan till Horisont 2020

Diarienummer 2014-03922
Koordinator Affibody AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - augusti 2014
Status Avslutat