Planeringsbidrag till Moduler för att bygga DIY hus

Diarienummer 2013-02901
Koordinator UsersInnovate AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Det primära målet är att undersöka om det finns en möjlighet att göra en affärmodell baserat på innovationstävlingar. Mer specifikt är tävlingerna till för att generera lösningar för hur man ska kunna bygga ett hus med ett nytt byggsystem. Det är intressant att få kunskap om hur man gör tävlingar som affärsmodeller, där det inte finns någon intern R&D avdelning. Detta projekt kommer att ge insikt i hur utövare kan maximera sin framgång vid skapandet av plattformar där innovationstävlingarna är R&D avdelningen och där försäljning sker direkt från lösningarna från tävlingen.

Resultat och förväntade effekter

Vi uppnådde kritiskt kunskap från innovationsledare (och innovations forskare) om hur man kan sätta upp en affärsmodell där innovationstävlingar är kärnan för affärsmodellen. Se separata dokument. Från vår efterforskning har vi nu en djupare kunskap om användarnas behov av nya hus och behoven relaterade till byggnation av prisvärda, miljövänliga och energisnåla hus. Vi kommer även att få kunskap inom hur man sätter upp tävlingar för professionella kontra amatörer, amatörer kontra analoga lösningar och öppna/samarbetstävlingar kontra stängda/konkurrerande tävlingar.

Upplägg och genomförande

Vi kommer att starta 2 tävlingar istället för 1, riktat mot 3-4 målgrupper istället för 1. Vi planerar att använda virtuella användarverktyg istället för fysiska. Vi kommer att skapa utrymme för både grundmoduler och färdig husdesign. Tävling 1 är i synnerhet riktad mot kommersialisering för UsersInnovate Sweden AB. Tävling 1 (Nov-Feb) Konkurrens-baserat, för byggnadsingenjörer / arkitekter för grundläggande husmoduler. Tävling 2 (Mar-Maj) Samarbetesbaserat för att få en slutlig konstruktion av aktörer och DIY (´gör-det-själv´) husbyggare.

Externa länkar

A test site for the business/contests to be on www.housecreators.com. Note: Physical toolkits may not be offered

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.