Planeringsbidrag, Maria Magnusson: VINNMER Marie Curie international qualification

Diarienummer 2009-01912
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för biomedicin
Bidrag från Vinnova 40 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - april 2010
Status Avslutat