Planeringsbidrag för tjänsteutveckling inom hållbar samhällsplanering

Diarienummer 2014-03249
Koordinator CALLUNA AB
Bidrag från Vinnova 42 750 kronor
Projektets löptid maj 2014 - juni 2014
Status Avslutat