Planeringsbidrag EcoLines

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2010
Status Avslutat