Planering och utformning av ansökan till HORIZON 2020 (PHC13 - 2014) _ CEBIX

Diarienummer 2014-00199
Koordinator Cebix AB
Bidrag från Vinnova 47 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - mars 2014
Status Avslutat